Meteen naar de inhoud

praktijkervaring

Praktijkinzicht
zi onderzoekt de praktijk van participatie en co-creatie. De ervaring van (eind)gebruikers en pioniers. In domeinen waar gebruikers meestal weinig te vertellen hebben, zoals in stedenbouw, energie, nutsdiensten, verzekeren en bankieren. Markten waar oligopolies en complexe regels weinig ruimte laten voor innovatie.

Keten- en procesinnovatie
zi vergelijkt koplopers en achterblijvers. Vindt verborgen vermogens. Ook buiten de gangbare grenzen.
Onderzoek van alle schakels in de keten leidt tot nieuwe perspectieven en inzichten om praktijkervaring beter te benutten. De praktijkervaring uit honderden gerealiseerde projecten dient als referentiekader voor vergelijking, evaluatie en kennisoverdracht.
Nieuwe processen. Scherpere profilering. Versnelling en opschaling. Meer resultaat met dezelfde kennis.

Onderscheid en toepassingen
zi is niet op zoek naar statistische gemiddelden, maar maakt inspirerende analyses van projecten, beschrijft de essentie en documenteert nieuwe verbindingen.
Authentieke ervaringsverhalen vormen de bron van boeken, buurtbiografieën, wijkvisies, jaarverslagen, bedrijfspresentaties en andere media die posities verhelderen en praktijkervaring toegankelijk maken.

De combinatie van het perspectief van externe deskundigen met dat van de gebruikers is de basis voor een authentieke en onderscheidende profilering. Of het nu gaat om city marketing, buurtbranding of bedrijfsstrategie, alleen het onderscheid telt.