Meteen naar de inhoud

plaatsbepaling

Nieuwe ijkpunten
De wereld verandert steeds sneller. Grenzen vervagen. Mensen worden mondiger. Elke bewering wordt in twijfel getrokken en becommentarieerd. Consumenten en burgers komen in opstand. Elke beweging lokt een tegenbeweging uit. Coalitievorming wordt steeds moeilijker. Nieuwe aanbieders betreden de markt met nieuwe concepten en producten. Hypes en grillen volgen elkaar in razend tempo op.
zi onderzoekt actuele thema’s, trends en ontwikkelingen. En brengt de consequenties in kaart. Maakt kaders voor de vergelijking met uw eigen positie. Ontwikkelt strategische opties. Inspiratie en instrumenten voor een nieuwe koers.