Meteen naar de inhoud

strategisch onderscheid

ziStaat u voor een moeilijke keuze?
zi biedt altijd perspectief.

Wie concurreert moet zich onderscheiden. Opvallen. Betere resultaten boeken dan anderen.
Wie zich wil onderscheiden moet anders zijn en anders handelen. Sterker gemotiveerd, slimmer, sneller, wendbaarder, beter voorbereid, zonder twijfels of aarzelingen, beter schaalbaar, …
zi helpt ondernemers en ondernemingen met strategisch onderscheid.
Er zijn in iedere situatie minstens 7 alternatieve, aanvullende, aanpasbare, acceptabele, antifragiele, manieren om dat onderscheid om te zetten in resultaat.

Probleemverkleining
Vaak is een probleem niet zo groot of onoverkomelijk als het lijkt. Maar het omgekeerde komt ook voor. Onverwachte uitkomsten, onbedoelde consequenties, ontoereikende middelen, overhaaste beslissingen en onvoorziene omstandigheden kunnen roet in het eten gooien. Waar te beginnen? zi helpt bij identificatie van problemen, voordat ze zich voordoen, en maakt ze één voor één klein.

Onttwijfeling
Een gebrek aan keuzes, maar ook een teveel aan mogelijkheden leidt tot twijfel en besluiteloosheid. Behalve met intuïtie (systeem 1) is dat te doorbreken door alle mogelijkheden, met oorzaken en gevolgen, als strategische opties in context te zetten. zi maakt daarmee een einde aan de twijfel.

Aanscherping
Elke beslissing heeft gevolgen. Iedere keuze vormt de context voor volgende beslissingen. In het verleden gemaakte keuzes hebben consequenties voor toekomstige mogelijkheden.
Volgens Artistoteles leidt een verstandige keuze tot geluk. Maar een foute keuze is niet zomaar ongedaan te maken. Het is niet voldoende om louter consistente keuzes te maken, met een zo klein mogelijk kans op onbedoelde cumulatieve gevolgen. Want als de omstandigheden veranderen, komen alle eerdere keuzes in een nieuw daglicht te staan. Het is dus van belang de strategische keuzecontext periodiek tegen het licht te houden en het perspectief te blijven aanscherpen.

Strategie en resultaat
zi helpt pioniers, ondernemers en bestuurders bij het maken en realiseren van strategie, structuren en systemen. Van idee en visie naar focus op concrete doelen en meetbare resultaten. Haalbare plannen, duurzame transities, opschalen van concept naar product, markt en tevreden klanten.

lk
7A helpt ondernemers en bestuurders die strategische beslissingen moeten nemen. Om in te spelen op veranderingen, op het juiste moment, met de juiste middelen.

Actieve vermogens
Naarmate de wereld sneller verandert is “business as usual” steeds minder een reële optie. zi activeert verborgen vermogens en latente talenten.
In de afgelopen 25 jaar heeft 7A gewerkt voor (beursgenoteerde) ondernemingen en nieuwe bedrijven in de Verenigde Staten, Singapore, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, Zwitserland, Hongarije, Duitsland, Engeland, België, Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland. Sinds 2003 werkt 7A vooral voor familiebedrijven, coöperaties, culturele ondernemers en innovatieve bedrijven met een DGA aan het hoofd.

Diagnose
Heeft u naar uw gevoel te weinig keuzes? Of juist te veel? Ontbreekt de context om een verklaarbare keuze te maken? Heeft u een rapport waar u niets mee kunt? Heeft uw strategie een stresstest nodig? Neem dan contact op met zi voor een diagnose.

Spraakmakende productieprecisie
In sommige sectoren is zi ook actief bij de uitvoering, nadat de strategische keuzes zijn gemaakt. Op de achtergrond als toezichthouder of als coöperatieve ondernemer bij transities. Als puntige voorlichter of redactieplanner. En met uiterste precisie bij P22.