Meteen naar de inhoud

ijkpunten

De wereld verandert steeds sneller. Grenzen vervagen. Mensen worden mondiger. Elke bewering wordt in twijfel getrokken en becommentarieerd.  Elke beweging lokt een tegenbeweging uit. Consumenten en burgers komen in opstand. Coalitievorming wordt steeds moeilijker. Nieuwe aanbieders betreden de markt met nieuwe concepten en producten. Hypes en grillen volgen elkaar in razend tempo op.
zi onderzoekt actuele thema’s, trends en ontwikkelingen. En brengt de consequenties in kaart. Maakt kaders voor de vergelijking met uw eigen positie. Ontwikkelt strategische opties, inspiratie en instrumenten voor een nieuwe koers.

Koers
Zoekt u een nieuwe koers? Neem dan contact op met zi voor een koersverkenning.
lex kweezi zorgt voor een zuivere koers.