Meteen naar de inhoud

7 Alternatieven

7A helpt ondernemers en bestuurders die strategische keuzes moeten maken om de alternatieve perspectieven en strategische opties te vinden die verantwoorde keuzes mogelijk maken.
Wie geen alternatief heeft kan niet kiezen. Maar het komt zelden voor dat er geen alternatief bestaat. Meestal is het een kwestie van zoeken. Doordenken. Inspiratie krijgen.

Hoeveel strategische opties zijn er nodig? Minstens twee, anders valt er niets te kiezen. Bij complexe situaties zijn er vaak veel meer alternatieven denkbaar. Maar om daaruit een weloverwogen keuze te kunnen maken is het zaak om een hanteerbaar aantal alternatieven over te houden. Dat kan door vanuit verschillende perspectieven af te wegen en te filteren.

Het menselijk brein kan maximaal zeven mogelijkheden tegelijk overzien. Een groter aantal is voor de meeste mensen niet meer te bevatten. Een keuze uit meer dan zeven opties is niet goed uit te leggen. Om keuzestress en verantwoordingsproblemen te voorkomen moet het uiteindelijke aantal alternatieven overzichtelijk zijn.

Het noodzakelijke aantal reële alternatieven verschilt per situatie. 7A helpt om ruim voldoende alternatieven te construeren en daaruit voor de gegeven situatie de meest pertinente strategische opties te selecteren.

Maakt het wel wat uit of er meer dan een keuze mogelijk is? Juist in de context van het grotere geheel doen ook individuele keuzes ertoe.

Het 7A perspectief helpt om voor elke situatie het hoogst haalbare aantal reële alternatieven te vinden. En daaruit de beste 7 (of minder) alternatieven uit te zeven. Zodat een weloverwogen keuze mogelijk wordt. Een keuze die aan alle betrokkenen op een begrijpelijke manier kan worden uitgelegd.

7A staat voor zeven perspectieven op strategie, innovatie, concurrentie en duurzaamheid.
De ontwikkeling van alternatieve perspectieven om bewust te kunnen kiezen, en keuzes te kunnen verantwoorden.
Alert blijven
Analyse
Anticipatie
Acceleratie
Applicatiegerichtheid
Adaptiviteit
Antifragiliteit
Het aantal 7 is gekozen omdat de meeste mensen maximaal zeven concepten tegelijk kunnen overzien. Maar in de praktijk zijn het er meer. Zo staan er hierboven ook al acht.

Alternatieven
Wilt u alle alternatieven op een rijtje? Neem dan contact op voor een 7A diagnose.
lk7A zet alle alternatieven naast elkaar